Firma telekomunikacyjna Aero2 poinformowała, że mogło dojść do wycieku danych osobowych części klientów. Operator zawiadomił już w naszej sprawie Generalnego Inspektora Opieki Danych Osobowych i złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Firma Aero2 jest dostawcą bezpłatnego internetu do gospodarstw domowych w całej Polsce.

Możliwy wyciek

Operator w sobotnim komunikacie poinformował, że czternaście marca otrzymał zgłoszenie, "iż mogło nastąpić nieuprawnione otrzymanie dostępu do niektórych danych osobowych części klientów usługi Bezpłatnego Dostępu do Internetu". Firma nie podała liczby klientów dotkniętych potencjalnym atakiem.

Dodano jednak, że o sprawie zawiadomiono Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także złożono potwierdzenie o możliwości popełnienia przewinienia. Przedstawiciele Aero2 podkreślili, hdy są "do dyspozycji akuratnych służb w zakresie udzielania dodatkowych informacji o zaistniałej sytuacji".

"Latające komputery" na celowniku hakerów. Eksperci ostrzegają

O możliwym wycieku został poinformowany też CERT Polska w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Zespół zajmuje się rejestrowaniem zdarzeń naruszających ochrona sieci oraz reaguje po przypadku wystąpienia bezpośrednich gróźb ryzyka dla użytkowników.

Podjęte działania

Jednocześnie, Aero2 skierowało trasą elektroniczną do wszystkich odbiorców, których mogła dotyczyć próba uzyskania dostępu do informacji, informacje o podjętych działaniach.

W komunikacie wskazano, że - po otrzymanym zgłoszeniu - w serwisie Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Aero2 wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie, które uniemożliwiło ewentualne bezprawne pobieranie danych osobowych klientów, natomiast także czasowo zablokowano ewentualności wyświetlania danych osobowych odbiorców sklepu Pakiety Aero. Na dodatek czasowo zablokowano dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Aero2.

Firma zapewniła w sobotę, że wiadomości i systemy Bezpłatnego Dotarcia do Internetu są dobre.

Jakie dane?

By korzystać z usług Aero2 należy zamówić specjalną kartę i dokonać płatności za depozyt oraz spedycję. We wniosku należy wpisać między innymi imię i nazwisko, adres zamieszkania wspólnie z numerem kontaktowym. Ponadto wymagany jest także skan dowodu osobistego.

Teraz okazuje się, że dane części klientów Aero2 zdołały wpaść w niepowołane dłonie. Operator w sobotnim komunikacie podkreślił jednak, iż "próba nieuprawnionego dostępu nie dotyczyła takich danych, jak: PESEL oraz numer i seria dowodu".