Choć tak zwane emerytury matczyne wejdą w życie 1 marca, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło już około 2 tysiące wniosków o katalogów przyznanie - poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. Decyzja o przyznaniu zaświadczania będzie zależała od sytuacji finansowej wnioskodawcy i owego, czy w istocie wychował on co najmniej czworo najmłodszych.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu Mama 4 plus będzie przyznawane po takiej wysokości, aby razem z pobieranym świadczeniem emerytalnym nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury – 1100 złotych brutto.

Gdy postać nie ma prawa do emerytury, świadczenie będzie wynosiło właśnie 1100 zł.

"Odzew jest bardzo duży"

- Obserwujemy bardzo wielkie zainteresowanie tym świadczeniem. Wyłącznie w bieżącym miesiącu odwiedziło nasze sale obsługi odbiorców lub zadzwoniło 42 setki osób, które chciały dowiedzieć się, czy spełniają warunki do uzyskania takiego świadczenia. Odzew jest więc bardzo duży – powiedziała prof. Uścińska.

Obietnice warte miliardy. Ile kosztuje "piątka PiS"?

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia muszą wypełnić udostępniony poprzez ZUS wniosek oraz wyjątkowe oświadczenie o sytuacji własnej, rodzinnej i majątkowej. Pomimo że przepisy dotyczące nowego świadczenia jeszcze nie weszły w życie, do Zakładu trafiły już pierwsze wnioski o jego przyznanie.

- To niewątpliwie niesłychanie duże zaskoczenie, że naprawdę naprawdę jeszcze przed datą, która umożliwia złożenie wniosku, zarejestrowaliśmy ich już więcej niż 2 tysiące. Wyszliśmy naprzeciwko oczekiwaniom klientów i zabawiamy wnioski już od 17 lutego. Ludzie ocenili, wedle prawdą, że ZUS jest przygotowany do składania papierów przed terminem – podkreśliła prezes Uścińska.

"Uznaniowy nie znaczy dowolny"

Prof. Uścińska poinformowała, że rozpoczęto już wstępną analizę skomplikowanych wniosków. W większości – jak wskazała – na temat świadczenie ubiegają się jednostki między 60. a 70. rokiem życia. Najstarsze dwie wnioskodawczynie mają ponad 80 lat.

Wnioski złożyło dotąd również sześciu facetow. Świadczenie będzie przysługiwało od momentu pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS bądź KRUS wyda decyzję o jego przyznaniu. Decyzje pozostaną wydawane w trakcie 30 dób od wyjaśnienia wszystkich okoliczności.

- Zgodnie spośród naszymi szacunkami około 92 tysiące osób już w starcie spełnia warunki do odwiedzenia przyznania świadczenia. Są to dysponujemy, a w niektórych przykładach także ojcowie, którzy wychowali co najmniej czwórkę pociechy, osiągnęli wiek emerytalny i mają emeryturę niższą niż minimalna, albo też nie zaakceptować posiadają prawa do emerytury i nie mają zysku zapewniającego niezbędne środki utrzymania – powiedziała prezes ZUS.

- Nasi podwładni, którzy będą rozpatrywać wnioski i wydawać decyzje w imieniu prezesa Zakładu, są w tej chwili przeszkoleni i upoważnieni. Gotowy do obsługi wniosków jest też system informatyczny ZUS. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń – zapewniła prezes ZUS.

Zwróciła atencję, że decyzja o przyznaniu świadczenia poprzedzona będzie ustaleniem sytuacji dochodowej wnioskodawcy jak i również czy rzeczywiście wychowywał mężczyzna przynajmniej czworo dzieci. a mianowicie To świadczenie ma koloryt uznaniowy i każdy zbieg okoliczności będzie musiał być pojedynczo rozpatrzony. ZUS ma w tej chwili doświadczenie w rozpatrywaniu pokrewnych wniosków – zbliżona metoda obowiązuje przy przyznawaniu naprawdę zwanych świadczeń w drodze wyjątku, czyli takich, które można przyznać, gdy z racji szczególnych okoliczności ubezpieczony nie spełnia warunków do świadczeń z ubezpieczeń społecznych – zaznaczyła prof. Uścińska.

Podkreśliła, że przy owego typu decyzjach musi obowiązywać szczególny nadzór, w naszym ze strony prezesa ZUS, z ramienia którego wydawane będą decyzje. - Taki nadzór oczywiście został zapewniony. Przyjęliśmy jednolite dla całego państwa zasady przyznawania świadczeń. Uznaniowy nie znaczy dowolny – zaznaczyła szefowa ZUS.

Prawo do odwołania

Wskazała, że przepisy ustawy odrzucić określają, jakim minimalnym czasem wychowywania dziecka powinien wykazać się wnioskodawca, co może być szczególnie istotne wówczas, gdy dziecko przez pewny czas przebywało w pieczy zastępczej lub gdy osoba wnioskująca o świadczenie adoptowała dziecko w wieku kilkunastu czy kilkunastu lat.

Ustawa o rodzicielskim realizacji uzupełniającym definiuje wychowanie jak "sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi polegającej na stałym, bezpośrednim i ciągłym wykonywaniu ogółu obowiązków spoczywających w rodzicach".

"Matczyna" emerytura startuje. Sprawdź, komu przysługują świadczenia

- Naszym własnym obowiązkiem jest wszechstronna ocena, czy w danej kwestii rzeczywiście było to porządne, bezpośrednie i ciągłe sprawowanie obu obowiązków spoczywających w rodzicach względem dziecka i czy było należyte robienie pieczy nad osobą i majątkiem. To jest nadzwyczaj delikatna materia i zostanie wymagała indywidualnego podejścia. Odrzucić ma tu żadnego pewnego kryterium – podkreśliła.

Prezes ZUS zapewniła, hdy przy badaniu sytuacji finansowej wnioskodawcy pracownicy ZUS będą brali pod uwagę jedynie dochód osoby ubiegającej się o świadczenie. Innymi słowy, iż np. wysoka emerytura lub pensja współmałżonka nie pozbawi wnioskodawcy prawa do zaświadczania.

Prof. Uścińska podkreśliła, że w przypadku złożenia nieprawdziwego wniosku otrzymane środki trzeba będzie zwrócić. a mianowicie Jeżeli świadczenie zostało pobrane bezpodstawnie lub na bazie nieprawdziwie złożonego oświadczenia, zostanie podlegało ono zwrotowi. Bez wątpienia wnioskodawca ponosi także całkowitą odpowiedzialność za składanie sztucznych oświadczeń. Liczę jednak, hdy do takich sytuacji nie będzie dochodziło – rzekła.

W przypadku odmowy przyznania świadczenia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania. - W ciągu czternaście dni od otrzymania decyzji będzie można złożyć morał o ponowne rozpatrzenie kwestie. Alternatywnie można też, przy terminie 30 dni, odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego – natychmiast bądź po drugiej negatywnej woli prezesa ZUS lub KRUS – powiedziała prof. Uścińska.

Przypomniała, że wraz z "emerytur matczynych" będą mogli skorzystać także cudzoziemcy, jacy legalnie przebywają w naszym kraju. Zaznaczyła, że warunkiem uzyskania świadczenia obowiązującym zarówno Polaków, jakim sposobem i cudzoziemców jest metrów. in. konieczność posiadania na terytorium polski ośrodka interesów życiowych wskutek czego najmniej 10 lat w okresie po ukończeniu 16. roku życia. Trzeba także mieszkać na terytorium RP przy trakcie pobierania świadczenia.