zwłaszcza jeśli

W „Samurajskiej metodzie maksymalizacji zwrotu z inwestycji wspomniałem o długoterminowym celu zgromadzenia 10 milionów dolarów w akcjach i obligacjach, aby wygenerować co najmniej 200 000 dolarów dochodu z dywidend rocznie. ...
Ponieważ spekulacje na temat wytycznych regulacyjnych i inwestycji instytucjonalnych w kryptowaluty wciąż się rozwijają, nadążanie za wszystkimi zmianami może być trudne.
17 lutego 2021