Przegląd wymagań dotyczących kredytów VA

17 lutego 2021

Przewodnik po zakupach kredytów VA

Rozpocznij swoją pożyczkę VAPotencjalni nabywcy domów w stanie VA muszą spełnić wymagania określone przez Departament Spraw Weteranów i pożyczkodawcę, z którym współpracują, aby uzyskać finansowanie. VA nie udziela pożyczek mieszkaniowych, więc pożyczkodawcy mogą mieć własne wymagania wraz z wymaganiami VA.

Ogólne wymagania

Aby uzyskać pożyczkę VA, prawo wymaga, aby:

 • Wnioskodawca musi być kwalifikującym się weteranem, który ma dostępne uprawnienia.
 • Pożyczka musi dotyczyć kwalifikowalnego celu.Weteran musi zająć lub zamierza zająć nieruchomość jako mieszkanie w rozsądnym okresie po zamknięciu pożyczki. W niektórych przypadkach istnieją wyjątki i obejścia. Porozmawiaj z pożyczkodawcą o swojej konkretnej sytuacji.Weteran musi mieć zadowalające ryzyko kredytowe.Dochody weterana i współmałżonka, jeśli takie istnieją, muszą być wykazane jako stabilne i wystarczające do pokrycia spłat kredytu hipotecznego, pokrycia kosztów posiadania domu, pokrycia innych zobowiązań i wydatków oraz pozostawienia wystarczającej ilości na utrzymanie rodziny.Doświadczony pożyczkodawca hipoteczny będzie w stanie omówić konkretne dochody i inne wymagania kwalifikujące, takie jak historia kredytowa, wskaźnik zadłużenia do dochodów i inne.

  Wskaźnik kredytu i DTI

  VA nie wymaga określonej oceny kredytowej dla weteranów i członków wojskowych, którzy chcą skorzystać z tej korzyści. Ale pożyczkodawca VA zwykle to robi i często jest to około 620. Wymagania dotyczące oceny kredytowej mogą być różne w zależności od pożyczkodawców.

  Podobnie pożyczkodawcy będą obliczać wskaźniki zadłużenia do dochodu (DTI). Miara ta jest migawką miesięcznych długów i płatności pożyczkobiorcy w porównaniu z jego miesięcznym dochodem brutto. Pomimo tego, że VA preferuje pożyczkobiorców 41-procentowy wskaźnik DTI lub niższy, pożyczkodawcy często pozwalają na wyższe wskaźniki DTI. To również może się różnić w zależności od pożyczkodawcy.

  Pozostały dochód

  VA ma również wymóg pozostałego dochodu lub miesięcznego dochodu pozostałego po spłaceniu wszystkich głównych długów i zobowiązań. Dochód rezydualny mierzy się, aby upewnić się, że pożyczkobiorcy i ich rodziny będą mieli wystarczająco dużo pieniędzy na pokrycie podstawowych kosztów życia (np. Żywności, transportu), a kwoty różnią się w zależności od wielkości rodziny i części kraju. Sukces programu pożyczkowego VA pod względem niskiego wskaźnika wykluczenia częściowo wynika z tych wymogów dotyczących pozostałego dochodu.

  Ocena VA

  Gdy kupujący zawrze umowę na zakup domu, przeprowadzana jest wycena VA w celu oszacowania wartości rynkowej i stanu nieruchomości. Ocena VA jest wymaganym krokiem w procesie i nie jest tym samym, co inspekcja domu, która jest dokładniejsza, ale nie jest wymagana. Inspekcja domu jest zazwyczaj dobrą inwestycją i można ją przeprowadzić, zanim pożyczkodawca zleci niezależną wycenę.

  Wycena VA pozwala oszacować wartość nieruchomości w porównaniu z ceną porównywalnych domów. Rzeczoznawca majątkowy sprawdzi również stan nieruchomości pod kątem minimalnych wymagań majątkowych VA (MPR). VA chce zapewnić weteranom kupowanie bezpiecznych i zdrowych domów. Znajomość MPR ograniczy frustracje związane z pojawieniem się czerwonych flag podczas zakupów w domu.

  Nieruchomości, które są wyceniane poniżej kwoty, na którą zgadzasz się zapłacić, stanowią problem. Ogólnie rzecz biorąc, weterani mogą starać się o ponowne rozważenie wartości, sami nadrobić różnicę lub odejść od zakupu i poszukać innego domu. Niektóre problemy ze stanem nieruchomości będą musiały zostać naprawione, zanim pożyczka będzie mogła zostać zamknięta. Porozmawiaj z pożyczkodawcą, aby uzyskać więcej informacji.

  • Bieżący przegląd wymagań dla kredytów VA
  • Do następnego Korzyści z kredytów mieszkaniowych VA