Która odpowiedź najlepiej opisuje niesubsydiowaną pożyczkę federalną? a jesteś odpowiedzialny za spłatę wszystkich odsetek narosłych na Twojej pożyczce. jesteś odpowiedzialny tylko za koszt pożyczki. c rząd federalny pokryje odsetki narosłe od pożyczki, gdy będziesz w szkole. d rząd federalny pokryje odsetki narosłe od pożyczki tylko wtedy, gdy ukończysz szkołę i zdobędziesz stopień naukowy.

Category: Kredyt Samochodowy
17 lutego 2021

Zadowolony z rozwiązań?

Pytania zamieszczane na stronie są generowane wyłącznie przez użytkowników, Doubtnut nie ma prawa własności ani kontroli nad charakterem i treścią tych pytań. Doubtnut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności dotyczące dwulicowości treści tych pytań.

Podobne pytania zadawane przez użytkowników

Która odpowiedź najlepiej opisuje niesubsydiowaną pożyczkę federalną? a jesteś odpowiedzialny za spłatę wszystkich odsetek narosłych na Twojej pożyczce. jesteś odpowiedzialny tylko za koszt pożyczki. c rząd federalny pokryje odsetki narosłe od pożyczki, gdy będziesz w szkole. d rząd federalny pokryje odsetki narosłe od pożyczki tylko wtedy, gdy ukończysz szkołę i zdobędziesz stopień naukowy.

Od pożyczki zostanie naliczona opłata w wysokości 10,5% odsetek w wysokości 678, jakie odsetki zapłacisz od pożyczki

Pożyczka w wysokości 678 USD zostanie obciążona odsetkami w wysokości 12,5%. ile zapłacisz odsetek od pożyczki?

Jake otrzymał pożyczkę studencką na 12 000 dolarów. Planuje spłacić pożyczkę i pięć lat. Pod koniec pięciu lat Jake zapłaci 3600 dolarów odsetek. Jakie jest najprostsze oprocentowanie kredytu studenckiego?

Jake otrzymał pożyczkę studencką na 12 000 dolarów. Kredyt planuje spłacić za 5 lat. Pod koniec 5 lat Jake zapłaci 3600 dolarów odsetek. Jakie jest proste oprocentowanie kredytu studenckiego?

Jake otrzymał pożyczkę studencką na 12 000 dolarów. planuje spłacić pożyczkę za pięć lat, Jake zapłaci 3600 dolarów odsetek. jakie jest proste oprocentowanie kredytu studenckiego?

Jeśli bank kupi obligację skarbową z rezerwy federalnej, jaki będzie wpływ na stopę procentową, którą bank pobiera od swoich klientów za pożyczkę?

Jaki rodzaj pożyczki wymaga spłaty odsetek narosłych na studiach?

Urządzenie rentgenowskie dla zwierząt kosztuje 125 000 USD. jeśli pożyczka jest udzielona na 10 lat, a zapłacone odsetki wynoszą 65 625 USD, jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Pożyczka będzie wynosić 25900 dolarów w ciągu 5 lat i będzie wynosić 6,25%, jakie będą oprocentowanie pożyczki

Jamerra otrzymała pożyczkę samochodową w wysokości 3000 USD. Kredyt planuje spłacić za 2 lata. Pod koniec 2 lat Jamerra zapłaci 450 dolarów odsetek. Jakie jest proste oprocentowanie kredytu samochodowego?

Kelsey zaciąga pożyczkę na 6000 dolarów na rozpoczęcie działalności po ukończeniu szkoły średniej. Bank pobiera od niej 8% odsetek za pożyczkę po 5 latach, ile odsetek zostanie doliczony do kredytu

Shannon ma kredyt samochodowy w wysokości 5000. Całkowite oprocentowanie pożyczki wynosi 6%. Oblicz odsetki od pożyczki

Michele pożyczyła 3000 dolarów na 9 miesięcy i zapłaciła 168,75 dolarów w postaci prostych odsetek od pożyczki. Znajdź roczną prostą stopę procentową, którą Michele zapłacił za pożyczkę.

3. Kupujesz samochód, korzystając z pożyczki w wysokości 20 000 USD z oprocentowaniem w wysokości 5%. (a) Załóżmy, że spłacasz pożyczkę po 4 latach. Jakie odsetki płacisz od pożyczki? Pokaż swoją pracę. (b) Załóżmy, że spłacasz pożyczkę po 2 latach. Ile odsetek oszczędzasz spłacając pożyczkę wcześniej? Pokaż swoją pracę.

Podaj kwotę miesięcznych odsetek należnych od pożyczki oprocentowanej wyłącznie na podstawie następujących faktów: Kwota pożyczki 115 000 USD, roczna stopa oprocentowania 7%? 575 USD, 671 USD, 767 USD czy 7475 USD?

Twój bank przyznał Ci jednorazową pożyczkę w wysokości 2500 na 90 dni z 10-procentowym oprocentowaniem. Jakie są oprocentowanie pożyczki?

W przypadku pożyczki w wysokości 500 dolarów Alfonso musiał zapłacić 55 dolarów odsetek. Odsetki stanowią procent pożyczki?

Evan dostaje pożyczkę w wysokości 3000 na samochód. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7,5% w skali roku. jeśli spłaci pożyczkę w ciągu jednego roku, jakie odsetki zapłaci?

Jamerra otrzymała kredyt samochodowy w wysokości 3000 dolarów. Kredyt planuje spłacić za 2 lata. Pod koniec 2 lat jamerra woild złożył 450 dolarów odsetek. Jakie jest proste oprocentowanie kredytu samochodowego