Dyrektorzy finansowi są nasyceni z kondycji swoich firm i optymistycznie oceniają perspektywy ich działalności, wynika z doświadczenia polskich CFO, prowadzonego za pośrednictwem Grant Thornton i Euler Hermes. Blisko 60 proc. dyrektorów finansowych deklaruje, hdy kondycja ich firm podczas ostatniego roku poprawiła się, a tylko 11 proc. ankietowanych ocenia, że uległa ona pogorszeniu.

"Wiara polskich CFO w koszty utrzymania się silnej koniunktury przekłada się na ich szczęśliwe plany w poszczególnych obszarach zarządzania firmą. Badani dyrektorzy finansowi dużo chętniej niźli w zeszłym roku zapowiadają podwyżki pensji w ich przedsiębiorstwach – aż 51 proc. deklaruje wzrost wynagrodzeń szybszy niż inflacja (wobec 34 proc. przed rokiem), a 30 proc. badanych zapowiada, że pensje pozostaną rosły w tempie jednakowym inflacji (wobec 29 proc. rok temu).

Grant Thornton/Euler Hermes: CFO patrzy poprawę kondycji

W dodatku przeciętny z badanych CFO nie przewiduje obniżania płac, aczkolwiek w zeszłym takie deklaracje się zdarzały (odpowiedziało faktycznie 4 proc. ). Podług badania zwiększył się także popyt na pracowników – obecnie 47 proc. dyrektorów pieniężnych deklaruje zwiększenie zatrudnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy (wobec 36 proc. rok temu), a tylko 7 proc. planuje zwolnienia (bez zmian rok do roku)" a mianowicie czytamy w komunikacie.

Partner w departamencie doradztwa Grant Thornton Mariusz Maik, cytowany w materiale, gadał:

Pozytywne nastroje wraz z jednej strony dobrze wróżą dla koniunktury w Naszym narodzie i dla polskiego rynku pracy, ale z pozostałej strony – wiążą się z pewnymi negatywnymi konsekwencjami dla firm. Dotyczy to przede wszystkim obserwowanych symptomów przyrostu kosztów operacyjnych, które w znaczącej części wynikają wraz z zwiększania kosztów pracowniczych.

Powszechna jest ostatnio obawa o brak wykwalifikowanych pracowników w branży – zwłaszcza pracowników projektowych i produkcyjnych oraz budowlanych – co tworzy silną presję płacową. Potwierdziło się to także w naszym badaniu, gdzie ponad połowa respondentów przewiduje postęp płac szybszy od współczynnika inflacji i jednocześnie przewiduje zwiększenie zatrudnienia w związku z rozwojem działalności.

CFO chcą inwestować

CFO spółek coraz śmielej myślą też o inwestycjach. Dużo chętniej niż w zeszłym r. deklarują zwiększenie nakładów na nowe maszyny i wyekwipowania (59 proc. – rozwój o 5 pkt. proc. r/r) i na doświadczenia i rozwój (42 proc. – wzrost o 9 pkt. proc. ). Poza tym, prawie połowa (48 proc. ) ankietowanych dyrektorów skarbowych, tak jak w zeszłym roku, planuje ekspansję na nowe rynki. W tegorocznej edycji badania dodatkowo spytano polskich CFO o ich plany dotyczące inwestycji w szeroko rozumianą cyfryzację. Z badania wynika, że znaczna większość firm (57 proc. ) czuje konieczność transformacji cyfrowej swoich przedsięwzięć, podano również.

Mimo dobrej koniunktury, ankietowani CFO i ich firmy nie spoczywają na laurach. W tym roku dyrektorzy finansowi – tak samo jak w poprzednim – podtrzymują chęć restrukturyzacji swoich przedsiębiorstw. Firmy w najbliższym okresie planują szerokie działania w zakresie modernizacji parku maszynowego (39 proc. wobec 32 proc. rok temu) czy zmiany formy prawnej uprawianej działalności (17% wobec 13% rok temu). W związku wraz z zaostrzoną polityką fiskalną Ministerstwa Finansów dużo mniej naszych CFO zapowiada wprowadzenie optymalizacji podatkowej – 25 proc. w stosunku do 46 proc. zeszłorocznych badanych dyrektorów finansowych.

"Postępująca internacjonalizacja sprzedaży i całych łańcuchów dostaw sprawia, że poniekąd biznesy o większej objętości działalności, ale prowadzone niesłychanie tradycyjnie stają przed coraz to większymi wyzwaniami. Nie zawsze znajdują one remedium na koncentrację kolejnych obszarów rynku lub raczej – wyszukują go zbyt późno, na temat czym świadczy m. in. tegoroczny blisko 50-proc. rozwój liczby niewypłacalności polskich firm akcyjnych. CFO mają świadomość, że wiele firm również organizacyjnie, jak i finansowo wykazuje się niezbyt dużą efektywnością działania, a w związku z tym niskim zwrotem z kapitału. Stąd deklaracja dużej części dyrektorów finansowych o rozwoju ich firm w kierunku cyfryzacji, inwestowaniu w nowe badania, technologie oraz park mechaniczny, co ma przeciwdziałać dysfunkcjonalnym procesom. Ankietowani chcą podejmować także optymalizację czysto finansową, jednak bardziej w formie ograniczania kosztów niż optymalizacji podatkowej" – stwierdził członek zarządu i CFAO Euler Hermes Waldemar Wojtkowiak.